web analytics
קטגוריות
תרבות

יפים הם הלילות בארץ כנען : על אהרון אמיר

ראיון מפורט ומקיף עם המשורר המתרגם והעורך אהרון אמיר ,על חייו על יצירתו על תרגומיו ועל האידיאולוגיה הכנענית שהוא היה בין מנהיגיה.