web analytics
קטגוריות
מדע

האנשים שיודעים לארגן:על הספר "חלוקת קשב "מאת מיכאל שרון

היכולת לשלוט בחלוקת קשב יכולה להביא את האדם לעשות ולבצע מספר דברים בעת ובעונה אחת.  בספר המעניין "חלוקת קשב" עוסק מיכאל שרון בנושא הקשב והאנשים בעלי הקשב היוצא מהכלל שרק הם יכולים לנהל את חיינו וכיצד אפשר למצוא אותם.