web analytics
קטגוריות
היסטוריה סיפורת היסטורית

פיל לקרל הגדול

השליט המוסלמי הארון אל ראשיד מקבל במאה השמינית לספירה משלחת מהקיסר הנוצרי קרל גהגדול. אחד מחברי המשלחת הוא היהודי יצחק.מטרתה להביא לקרל הגדול פיל מהמזרח.     היה היה נוסע יהודי גדול בשם יצחק במאה השמינית לספירה , בצרפת של ימי המלך קרל הגדול, גדול המלכים הנוצריים של ימי הביניים ,האיש ששלט בכל מערב אירופה […]