web analytics
קטגוריות
היסטוריה

גן העדן המורעל : חמישים שנות פידל קסטרו והמהפכה הקובנית בספרות העברית

סקירה על האי קובה מאז מהפכת קסטרו בספרות הפופולארית והמתורגמת לעברית.