web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית קולנוע

אגירה וזעמו המסתורי של האל:חוויות צפיה -ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ צפה בסרט המפורסם של ורנר הרצוג בכיכובו של קלאוס קינסקי אגירה -זעםה אל על חייל נוצרי באמריקה של המאה ה-16. והנה התרשמויותיו.