web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

ברוכים הבאים לסטאלג 3: מבצר האימים של משפחת תעשייני הנשק הנאצית הרצחנית קרופ

פרק הסיום של אחד מהסטלגים המצמרריםמשפחת תעשייני הנשק "קרופ" הייתה במשך מאות שנים תעשייני הנשק הגדולים של גרמניה ובראש ובראשונה של גרמניה הנאצית.
לאחר המלחמה נשפטו אנשי המשפחה והחברה במשפט מיוחד בין משפטי נינרברג שבו הואשמו בביצוע פשעי מלחמה מזעזעים כנגד העבדים ששועבדו במפעלי החברה יהודים ולא יהודים
והוכנסו לכלא.
אבל הם יצאו משם לאחר כמה שנים והחברה המשיכה לפעול חזקה כתמיד.
עם מות בן המשפחה האחרון שמבחירה לא היו לו ילדים החברה נמכרה למתחרה שלה ואנו מכירים אותה כיום כחברת "טינסן קרופ " שמואשמת במתן שוחד לבכירים ישראליים ובהם ראש ממשלה לשעבר מר נתניהו.
לפניכם התיאור הטוב ביותר בעברית ובכל שפה אחרת של תולדות המשפחה -חברה ושל התפקיד החשוב שלה במלחמת העולם השניה ובשואה. והטובים ביותר "סטלג " 3" מאת קים רוקמן הוא מירון אוריאל על תולדות שושלת קרופ בעלי חברת יצור הנשק הגדולה ביותר בגרמניה הנאצית וגם לאחר מכן.