web analytics
קטגוריות
קומיקס

המלכה יהודית סיפור הקומיקס ( החלקי ) מאת אלי אשד ואלימלך אדגה

סיכום סדרת הקומיקס שלי שלמרבית הצער מעולם לא הושלמה על המלכה של יהודי אתיופיה בימי הביניים יהודית שהפכה לכובשת גדולה ושמה זכור באתטיופיה עד היום ביראה.