web analytics
קטגוריות
קולנוע

פחד ברחובות בני ברק : סרטי אימה חרדיים

בקהילה החרדית צצה תעשיית סרטים משגשגת של סרטים שמוקרנים לא בבתי קולנוע אלא במחשבים וכוללים אפילו סרטי אימה !