web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

הדון האחרון : על מיכאיל שולוחוב והתרמית הגדולה ביותר בתולדות הספרות

סיפורו של מה שיכול להיות הזיוף הגדול ביותר בתולדות הספרות "הדון השקט " של מיכאיל שולוחוב.