web analytics
קטגוריות
טלויזיה

המפקח עם סוכריית המקל :קוז'אק

המפקח קוז'אק היה אחד השוטרים הטלווזיוניים הידועים והאהובים ביותר של שנות השבעים .וזאת למרות שהיה קרח ,ממוצא יווני וגאה בזה,ואהב למצוץ סוכריות על מקל. למרות כל זאת ואולי בגלל כל זאת הוא הפך לפופולארי בכל העולם ובמיוחד אצל ילדים למרות האופי ה"מבוגר "של עלילותיו" שבהחלט לא נועדו לילדים. בין השאר הוא היה פופולארי מאוד בישראל וגם בארצות אחרות כמו גרמניה והונגריה הקומוניסטית ששם עשו קומדיה על עלילותיו בעת ביקורו בארץ מוצאו הונגריה .רים הטלווזיוניים הידועים והאהובים ביותר של שנות השבעים .וזאת למרות שהיה קרח שהופיע בעבר בתור הנבל האולטימטיבי של סרטי ג'ימס בונד ,ממוצא יווני וגאה בזה,ואהב למצוץ סוכריות על מקל. למרות כל זאת ואולי בגלל כל זאת הוא הפך לפופולארי בכל העולם ובמיוחד אצל ילדים למרות האופי ה"מבוגר "של עלילותיו" שבהחלט לא נועדו לילדים. בין השאר הוא היה פופולארי מאוד בישראל וגם בארצות אחרות כמו גרמניה והונגריה הקומוניסטית ששם עשו קומדיה על עלילותיו בעת ביקורו בארץ מוצאו הונגריה. וגם דוגמאות של תמונות קוז'אק הטובות ביותר אי פעם ,של המאייר הישראלי אבנר כץ.