web analytics
קטגוריות
תקשורת

צ'ה גווארה :הבשורה על פי פידל קסטרו

איך נראה המהפכן צ'ה גווארה בעיניו ובדבריו של מי שהיה ידידו הטוב וכנראה גם שלח אותו למותו פידל קסטרו? הנה סקירה על ספר שעוסק בנושא זה.

קטגוריות
היסטוריה

גן העדן המורעל : חמישים שנות פידל קסטרו והמהפכה הקובנית בספרות העברית

סקירה על האי קובה מאז מהפכת קסטרו בספרות הפופולארית והמתורגמת לעברית.