web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

הקולות -סיפור על קליטת אותות מהחלל החיצון בעתיד הקרוב מאת ג'ימס גאן

לציון פטירתו של סופר המדע הבדיוני החשוב ג'מס גאן הנה הסיפור היחיד שלו שפורסם בעברית "הקולות " המתאר גילוי של אותות מיצורים אינטליגנטיים מהחלל החיצון בעתיד הקרוב של שנת 2027.