web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

חפירות הנפש: פרופסור נורית גוברין על ארכיאולוגיה וארכיאולוגים בספרות העברית

חוקרת הספרות נורית גוברין סוקרת את העיסוק באריכולוגיה ביצירות ספרות בספרות העברית החדשה.