web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

סטלינגראד הכורדית

העיר הכורדית בגבול סוריה תורכיה הפכה למקבילה מדוייקת של העיר הרוסית סטלינגראד במלחמת העולם השנייה ,היא מכניעה אט אט באיטיות ובאכזריות את צבא הטרור הכובש כל שניסה להדור לתוכה.