web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

הצנזורה וספרות הריגול-הפאנל המוסרט

הצנזורה וספרות הריגול ,הסרטה של פאנל מרתק מכנס ספרות הריגול של "יקום תרבות " שבו דנו כמה ספרי ריגול ישראלים בולטים בנטייתה של הצנזורה הישראלית לעסוק גם בספרי ריגול בדיוניים לחלוטין.

קטגוריות
תקשורת

איך ליחצן את הנשק הגרעיני של ישראל: דיון על הספר " הטאבו האחרון : סוד המצב הגרעיני של ישראל ומה צריך לעשות איתו " של אבנר כהן

חיים מזר סוקר ומנתח את הספר "הטאבו האחרון" ספרו של אבנר כוהן על העמימות של מדינת ישראל לגבי נשק גרעיני שלכאורה על פי מקורות זרים יש לה.