web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

מה לעשות עם המהגרים מאפריקה ?

לרגל חג השבועות ,חגה של המהגרת לארץ ישראל ממואב רות המואביה רשימה על  המהגרים מאפריקה לישראל ומה אפשר לעשות עימם : נהוג להתייחס למהגרים מאפריקה   כבעיה שהולכת ומחמירה מעין סרטן שמתעצם בתוך החברה הישראלית .אני טוען שהם דווקא סוג של משאב ופיתרון אפשרי לכמה מבעיותינו לטווח הארוך. וזאת בתנאי ..שכמו רות המואביה בעבר הרחוק המהגרים […]