web analytics
קטגוריות
מדע

עתידן של שדה הקרב

עזריאל לורבר הוא מומחה לרקיטות ועתידן וגם חובב מדע בדיוני .ובראיון גדול זה הוא מסביר כמה דברים על מערכות נגד טילים שהיום יש בהן צורך יותר מתמיד כשאנו מוצאים את עצמנו מותקפים שוב ושוב בידי טילים לא כל כך פרימיטיביים.