web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

ביקור בבית הקברות העתיק בפראג אצל פתחיה הסופר מהמאה ה-16

תיאור מסעי בעיר פראג בעקבות אבותי מהמאה ה-16 שהם גם אבותיו של הגאון מוילנה וגם אבות משפחת ריבלין והגילוי שהם היו ההיסטוריונים של קהילת פראג במאה ה-16.