web analytics
קטגוריות
פוליטיקה

הצד האפל של ריצ'רד ניקסון :פרשת ווטרגייט על פי הארי רובינס " בוב" הולדמן

תיאור של פרשת ווטרגייט ונפילתו של ריצ'רד ניקסון נשיא ארה"ב בידי אחד מבכיריו שהיה לו תפקיד מרכזי בפרשה ,,בוב הלדמן .והוא מודה שהיתה כאן קנוניה אפלה. אבל טוען שהיא הייתה מכוונת כנגד קונספירציה אפלה אחרת של הסי אי איי .