web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

המלך אחשוורוש הוא כסרכסס -כוכב קומיקס וקולנוע

לרגל חג הפורים הנה רשימה על המלך אחשוורוש הוא כסרכסס בסרטים בספרים ובסיפורי קומיקס שאינם קשורים דווקא לסיפור פורים אלא על מאבקיו הגדולים והאכזריים ביוונים האתונאים של תמיסטולקלס והספרטנים ובראשם ליאונידאס ואגב כך מציגים את הפרסים באור שלילי ביותר ושלא בצדק.

קטגוריות
חזון ופוליטיקה מיסטיקה ותופעות מוזרות עתידנות

נבואות אחרית הימים על ממלכת פרס ואיראן

המנהיג העליון של איראן האיטוללה חמינאי הכריז על עצמו כנביא וחוזה את השמדתה של ישראל בשנה ספציפית .זאת אולי בתגובה למאמר של כותב שורות אלו על סיפורי מלחמות עתידניים בין ישראל ואיראן. אי לכך הנה סקירה מפורטת על נבואות שהתפרסמו במקורות עבריים ויהודיים שונים לאורך הדורות על עתידה של איראן באחרית הימים .

קטגוריות
ספרות ילדים

זוכי פרס יעקב אשמן לסיפור קצר לילדים

סיפורו של פרס לספרות ילדים על שם עורך "הארץ שלנו " והסופר וכותב סיפורי הקומיקס,יעקב אשמן.