web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

הדספראדו מחוץ לחוק -שניים מגדולי המערבונים בשפה העברית מאת אחד מגדולי כותבי המערבונים קליפטון אדמס

ב-1962 החליטה הוצאת ספרי הכיס "מצפן" לפרסם לראשונה בעברי כמה מערבונים קלאסיים במיוחד מהשפה האנגלית.ובין כל המערבונים האלו בלטו במיוחד שני ספרי
ה"דדספראדו " על אקדוחן צעיר וטראגי בטקסס שעוברת שינויים דרמטיים .ספרים אלו שנכתבו בראשית שנות החמישים נחשבים עד היום כבין המעולים ביותר שנכתבו אי פעם בז'אנר המערבון. הספרים הומלצו להוצאה בידי החוקר והעורך גבריאל מוקד. .מוקד התרשם מאוד מהספרים האלו ומהדמות של האקדוחן . כל כך התרשם עד שהצייר של העטיפה אהרון אבדי שם את פניו כפני האקדוחן בכריכה.
ואכן…ספרי ה"דספראדו"  של קליפטון אדמס נשארים בזיכרון  שנים רבות לאחר הקריאה. מומלץ לקרוא אותם כבין הקלאסיקות הגדולות של ז'אנר ספרות המערבונים.