web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

ג'והני קונצ'ו -הנבל מוג הלב שהפך גיבור

ג'והני קונצ'ו היה אחד מספרי המערבונים הטובים ביותר שהופיעו בשפה העברית בשנות השישים. זאת למרות וכנראה גם בגלל שעלילתו הייתה מאוד לא שגרתית למערבון : במרכז הסיפור עמד טיפוס מרושע ומוג לב ,שאמנם השתנה לטובה בסיום הספר .
הספר היה יוצא דופן גם בכך שהתבסס על
תסריט סרט זניח של הזמר הידוע פרנק סינטרה. אלא שהספר הוא הרבה יותר טוב מהסרט…..