web analytics
קטגוריות
שירה

מלנכוליה צרפתית בחום הישראלי: יסמין אבן שרה פזמון של פרנסואז הרדי

יסמין אבן יצרה קואבר לפזמון צרפתי מפורסם של פרנסואז הרדי מראשית שנות השישים. ולרגל זה הנה סקירה על הפיזמון ועל הזמרת.