web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

החדר בקומה הרביעית : סיפור אמיתי או בדוי על אישה שנעלמה כאילו לא התקיימה מעולם -סיפור לימי הקורונה

סיפורה המוזרה של גברת בריטית שנעלמה בפריז בצורה מסתורית ביותר בעת היריד העולמי ואיש לא זכר יותר את קיומה.מובאת כאן בשתי גרסאות .אחת בדיונית .והשנייה כמאמר שטוען שהמדובר בפרשה אמיתית.
. אמת או בדיון ? אתם תשפטו.