web analytics
קטגוריות
היסטוריה

ממשלת הצאר נגד "המזימה היהודית": מאמר מאת ד"ר אריה מורגנשטרן

מאמר של ד"ר אריה מורגנשטרן שמאתר את שורשי תיאוריות הקונספירציה הצאריות כנגד היהודים במסמכים שנתפסו אצל שליח יהודי בשנות העשרים של המאה ה-19.