web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים ספרות פופולארית

האיטי- הרפובליקה המכושפת

סקירה על ההיסטוריה העצובה ואף המפלצתית של האי המוכה ברעידות אדמה האיטי ,ועל הקשרים ההדוקים של העם וההנהגה עם דת האוודו.