web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים ספרות פנטזיה

היכל התהילה של הפנטסיה העברית

סקירת יצירות המופת לאורך הדורות ולאורך שנים של הפנטזיה בשפה העברית.

קטגוריות
ספרות פנטזיה

יש או אין פנטסיה עברית ?

  "ויהי היום "קובץ סיפורי פנטסיה מאת המשורר ח"נ ביאליק . כתבה גדולה ומצויינת של אייל דצ בשם "אבודים בחלל :מצב הפנטסיה הישראלית "  הופיעה באתר "וואלה " בשאלה :האם יש או  אין פנטסיה ישראלית ? הוא מביא את הגר ינאי שטוענת פחות או יותר  שבגלל הציונות אין פנטסיה ישראלית וטענה זאת בפירוט בספר המאמרים שערכה […]

קטגוריות
ספרות פופולארית

על כרעי תרנגולת עמוק בין העננים

אסופת מאמרים חדשה על הפנטזיה בספרות הישראלית מעלה בצורה מפורטת לכאורה ללא כל תקדים ,נושא מרתק .

אולם נשאלת השאלה :האם נכונה התזה המרכזית של האסופה ,שיש רתיעה מפנטזיה בספרות הישראלית ? או שמה התזה הזאת כולה עומדת על כרעי תרנגולת ?