web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

מלחמת המלאכים: על "סימנטוב" מאת אסף אשרי-ירון ליבוביץ'

ביקורת של ירון ליבוביץ' על ספר הפנטסיה הישראלי המקורי "סימנטוב" של אסף אשרי.

קטגוריות
מדע בדיוני

שעטנז בזמן : "לונאריס:הכניסה לעיר האסורה" מאת קים רויטבורד ספר פנטזיה עברי מקורי

כותב שורות אלה הוא חובב אובססיבי של כל ספר וסיפור שקשור למסע בזמן וספר ישראלי שקשור למסע בזמן  על אחת כמה וכמה . ובימים אלה יצא לאור ספר חדש שהוא לכאורה מסוג זה בשם "לונאריס " הכניסה לעיר האסורה"( הוצאת שחר ניר , 2005) . הספר הזה הזכיר לי את אחת הסיבות מדוע באופן עקרוני אני […]