web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

מלחמת המלאכים: על "סימנטוב" מאת אסף אשרי-ירון ליבוביץ'

ביקורת של ירון ליבוביץ' על ספר הפנטסיה הישראלי המקורי "סימנטוב" של אסף אשרי.

קטגוריות
הגולם

הגולם והרווקה הדתייה :שהרה בלאו פמיניזם ושואה וגלמים

            הסופרת שהרה בלאו פירסמה לאחרונה רומאן ראשון על נושא הגולם  את "יצר לב האדמה " ספר שזכה לתשומת לב תקשורתית עצומה  שבו היא מציגה את הגולם בצורה לא אורתודוכסית קיצונית ככלי מיני  ואגב כך מעוררת כמה שאלות מעניינות לגבי  יחסי נשים וגברים בעולם המודרני ומי הוא זה שצריך להחזיק בשוט […]