web analytics
קטגוריות
כללי

מפגש של "האחים הנאמנים "-הצילום

ניתוח תמונה מסתורית של אנשי האירגון החשאי "האחים הנאמנים מראשית שנות השלושים שבה מופיעים המשורר ביאליק מייסד חברת החשמל פנחס רוטנברג, משה שרת ואחרים וגם וסבי ואבי.

קטגוריות
Uncategorized

הזקן מנהריים : סקירה על הסרט"איש החשמל" על פנחס רוטנברג מייסד חברת חשמל

סקירה על סרט היסטורי ביוגרפי נדיר בקולנוע הישראלי העוסק בחייו של מייסד חברת חשמל פנחס רוטנברג.