web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

מה אפשר לעשות עם עזה?

עכשיו כשישראל ממוטטת את שלטון החמאס וכובשת שוב את חב ל ארץ זה מה נעשה עימם לאורך ימים?הצעה להנהיג שם את מחמוד דחלאן.

קטגוריות
טלויזיה

הפוליטיקה של רחוב סומסום : סדרת ילדים אמריקנית-ישראלית -פלסטינאית כסיסמוגראף לתהליך השלום .

בימים אלו של תהליך שלום מקרטע בין ישראלים ופלסטינאים זה זמן טוב כמו כל זמן אחר ,לבחון את סדרת הילדים שנועדה לשקף את התעצמות תהליך שלום זה בגירסאות ישראליות ופלסטינאיות :רחוב סומסום ,לשעבר "סזאמי סטריט " האמריקנית.