web analytics
קטגוריות
שירה

"מסביב למדורה " של נתן אלתרמן ופרשת המרד בצה"ל.

סיפורו של אחד השירים הידועים של נתן אלתרמן שהולחנו "מסביב למדורה" והביא למרד בלהקה צבאית.