web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

חרש הברזל אשר בגבע – סיפור היסטורי על המאבק בפלישתים ועל שמירת סודות טכנולוגיים מאת יוסף אריכא

סיפור היסטורי קלאסי של הסופר העברי יוסף אריכא,על מאבקם של העברים ובראשם יהונתן בן שאול בפלישתים ומאמציהם להשיג את הטכנולוגיה הפלישתית של עשיית ברזל.

קטגוריות
טלויזיה

פלישתים וישראלים : סדרת הטלוויזיה "חצי המנשה"

סקירה על הסדרה התנכית הקומית המקורית הכמעט יחידה של הטלווזיה הישראלית עלילות כפר קטן בימי שמשון השופט והפלישתים.

קטגוריות
היסטוריה

אודיסאוס אבינו , הלנה היפה אימנו: חקירה על המציאות ההיסטורית מאחורי הסרט "טרויה"

צפיה בסרט בכיכובו של בראד פיט "טרויה "עוררה בי הרהורים "האם היה קשר בין היוונים והטרויאנים של ימי קדם ובין בני ישראל בארץ כנען יותר מאלף שנה לפני הספירה?
תשובתה המפתיעה של הארכיאולוגית פרופסור טרודה דותן היא שככל הנראה אכן היו קשרים.ואנחנו יכולים למצוא את צאצאי היוונים של מלחמת טרויה בתנ"ך בתור ..הפלישתים.