web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

פלישת חוטפי הגופות:הספר והסרטים

הספר והסרטים שנעשו על פיו "פלישת חוטפי הגופות " על פלישה לכדור הארץ של גזע טפילי מוזר מזכירים במקצת את "השליטים" של הינליין אבל גם שונים אוד .הם מציגים פלישה לכדור הארץ מנקודת המבט של האיש ברחוב שמגלה שכל מכריו ומשפחתו נלקחים ומועתקים בידי זרעים חיזריים חסרי נשמה .הפרנויה היא כתוצאה מוקצנת אף יותר מזאת שבספר "השליטים" ששם הדמויות לפחות מבינות מה קורה ומי אחראי.כאן אין זה ברור מה קורה ומי אחראי.

קטגוריות
מדע בדיוני תקשורת

"והרי החדשות : אנשי המאדים פלשו הלילה "תסכית "מלחמת העולמות " של אורסון וולס.

באוקטובר 1938 הפחיד היוצר הידוע לעתיד אורסון וולס את ארה"ב כולה עם תסכית שבו תיאר פלישה לכדור הארץ מכוכב הלכת מאדים. והמונים נכנסו לפאניקה וברחו מאנשי המאדים הפולשים.והנה סיפור הפרשה. וסיפורו של התסכית המפורסם ביותר בתולדות הרדיו.