web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

ממלכת אטלנטיס של בנואה דרך הערפדית של ש"י עגנון ועד בעלת האכסניה של רואלד דאל

מה הקשר בין סיפור מפרוסם של ש"י עגנון האדונית והרוכל " על אישה ערפדית וסיפור מפורסם של רואלד דאל" בעלת האכסניה על אישה רצחנית ?
הקשר הוא כנראה בספר בשם "מלכת אטלנטיס" של פייר בנואה.

קטגוריות
היסטוריה

דהיה אל כהינה -המלכה הלוחמת

לימור שריר –שרייבמן רופאה סופרת חוזרת ברומן החדש שלה "סודות מרקש" אל מקום שאינו מוכר כלל לרוב הקוראים ארץ מרוקו האקזוטית ואגב כך מתארת גם את אחת הדמויות המסתוריות והמדהימות ביותר של ימי הביניים מנהיגה יהודיה בצפון אפריקה שכמעט הצליחה לעצור את התקדמות האיסלאם ולשנות בכך את פני ההיסטוריה . דמות שלמרות שהיא מעוררת כיום ויכוחים עזים בצרפת ובצפון אפריקה ונראית רלבנטית ביותר בחוגי הפמיניסטיות ובמיוחד הפמיניסטיות המזרחיות אינה מוכרת כמעט כלל במקומותינו.