web analytics
קטגוריות
ספרות יפה שירה

הפסטיש של פטיה פתאח -יואב עזרא

פיוטר שמוגליאקוב הידוע בעולם השירה בכינויה "פטיה פתאח " הוא אחד מאותם משוררים עבריים שצמחו מהעלייה הרוסית בדומה לסיון בסקין ועצם היותו משורר בשפה שאינה שפת אימו ( כפי שהיו כל המשוררים העבריים עד בערך שנות החמישים או השישים ) הופך אותו למשורר מעניין במיוחד . אולם האם הוא גם משורר טוב בשפה העברית ?או שהוא יותר מידי חושב ברוסית?