web analytics
קטגוריות
קומיקס

תשעים שנה עם פופאי המלח

השבוע מלאו תשעים שנה לפרסום הראשון של פופאי המלח דמות שתיהפך לנצחית בקומיקס ובאנימציה .ולרגל זה הנה סיפור הולדתו של פופאי כפי שהופיע במגזין עברי לפני כמעט חמישים שנה.