web analytics
קטגוריות
מקרא סיפורת היסטורית

הגירסה של המפסידים : סיפורת תנ"כית פגאנית

סקירה על תת ז'אנר מיוחד במינו של הסיפורת התנכית :סיפורת המציגה את אירועי התנ"ך מנקודת המבט של הפגאנים.