web analytics
קטגוריות
היסטוריה

"אותו התלמיד " השליח שאול מטרסוס -פאולוס מייסד הדת הנוצרית בתרבות העברית

השליח הנוצרי שאול מטרסוס הוא פאולוס הנחשב למייסד האמיתי של הנצרות לאבי דת שמשפיעה על מליארדים הוא אולי היהודי המשפיע ביותר שחי אי פעם. למרות זאת עורר עניין קלוש ביותר בקרב בני עמו שאפילו לא טרחו לתקוף אותו. ומספר היצירות שהופיעו עליו בעברית הוא מצומצם ביותר. אפשר לספור אותן על אצבעות יד אחת.