web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

האם אתה הוא המנהיג הבא של מדינת ישראל ?:על יחזקאל דרור

הוגה הדעות וחוקר המדיניות פרופסור יחזקאל דרור בראיון מקיף ביותר כיצד יש ליצור דור מנהיגים משובח יותר ממה שיש לנו עכשיו.