web analytics
קטגוריות
היסטוריה

המיתוס של יאסר ערפאת

לרגל פטירתו של המנהיג הפלסטינאי יאסר עראפאת סקירה על הדרך שבה נראה והוצג בתרבות הפופולארית הישראלית וגם העולמית.