web analytics
קטגוריות
היסטוריה

ראשיתו של יאסר ערפאת: הספר הביוגרפי מאת תומאס קירנן

פרקים מהספר הביוגרפי הראשון על חייו של המנהיג הפלסטינאי יאסר עראפת שמתאר את ראשית הקריירה שלו כטירוריסט ופרטים לא
ידועים על חייו כולל המיניים.