web analytics
קטגוריות
שירה

מבחר שירים של נעה שחם ועמית בן עמי-מאת חגית בת אליעזר

ידידדתי המשוררת המבקרת והמתרגמת חגית בת אליעזר היא עורכת השירה והתרגומים של מגזין התרבות בעריכתי "יקום תרבות " ..  אז הנה כאן עוד אחד מהמאמרים המעולים של חגית   שבאופן קבוע מופיעים ב"יקום תרבות " על הקולות והכוחות החדשים של השירה העברית הצעירה שחגית היא כיום אחד הגלאים  והמסמנים הגדולים שלהם. והפעם שני משוררים צעירים ומעולים במיוחד נעה שחם ועמית בן עמי .