web analytics
קטגוריות
היסטוריה

למה זוכרים את חנה סנש ואת ישראל קסטנר ולא את המחתרת היהודית בהונגריה?-שיח בין פרופסור עמירה ערן וביני

תכתובת שהתקיימה ביני ובין חוקרת הפילוסופיה היהודית והסופרת פרופ' אמריטה למחשבת ישראל עמירה ערן. על השאלה מדוע זוכרים לגבי פרשת השואה בהונגריה יותר מכל את חנה סנש ולא את חברי המחתרת בהונגריה. וכיצד יש לזכור את קסטנר בעניין. אז ברשות הפרופסור אני מפרסם את התכתובת גם כאן כבעלת עניין לציבור חנה סנש עמירה ערן : […]