web analytics
קטגוריות
תרבות

המשורר גיורא לשם נגד העורך בני ציפר

  יעקב בסר .צילום של קטיה שוורצמן.   המשורר  והבעלים של הוצאת "קשב גיורא לשם ניהל לאחרונה את התכתובת הזאת עם הבעלים של עיתון הארץ עמוס שוקן לגבי עורך מוסף הספרים של "הארץ " בני ציפר. קיבלתי העתקים מהתכתובת הזאת ומכיוון שאני חושב שיש בה משום עניין לציבור אני מעלה אותה כאן . : למר שוקן […]