web analytics
קטגוריות
שירה

שיר אהבה לעיר עתיקה-ניתוח הפזמון "ירושלים האחרת" מאת יוסי גמזו-חיים מזר

חיים מזר מנתח פזמון ידוע על ירושלים "ירושלים האחרת" שכתב יוסי גמזו והלחין עמוס מלר המנוח.