web analytics
קטגוריות
טלויזיה

אלה שלמעלה ואלה שלמטה : סדרת "על אדונים ומשרתים ".

סיפורה של סדרה בריטית קלאסית משנות השבעים על חייה של משפחת אצילים ומשרתיה בעשרות השנים הראשונות של המאה ה-20.