web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

לא בבית ספרנו.

עינת וילף חברת כנסת לשעבר מציעה תוכנית להצלת מערכת החינוך היששלדעתה נמצאת בקריסה.

קטגוריות
חזון ופוליטיקה

רצה לטווח הארוך : עינת וילף לכנסת

      לרגל הבחירות המתקרבות אני פותח במסגרת אתר זה מדור חדש שבו אראיין פוליטיקאים ידועים יותר וגם הרבה פחות שרצים לראשונה לכנסת ואינם ידועים כלל לציבור ובו אנסה לנתח לא כל כך את חייהם האישיים וגם לא את פעילותם הפוליטית העכשווית כמו את רעיונותיהם הפוליטיים והתרבותיים לגבי ההווה והעתיד ( בהנחה כמובן שיש […]

קטגוריות
חזון ופוליטיקה

הפרוטוקולים של צעירי ציון: על אירגון "קול -דור"

סיפורו של אירגון בן לאומי של צעירים יהודיים ששואף להפוך את החזון הציוני לאוניברסאלי כלל עולמי.