web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

איש היה בארץ עוץ :תופעת "הקוסם מארץ עוץ".

סיפורה של תופעה : ההצלחה האדירה והנמשכת עד היום של ספר הילדים "הקוסם מארץ עוץ" והמשכיו המרובים בתחומי מדיה שונים.