web analytics
קטגוריות
שירה

שירה של ה"פרחה"-ניתוח הפזמון השנוי במחלוקת של אסי דיין-חיים מזר

חיים מזר מנתח את פזמון המפורסם והשנוי מאוד במחלוקת של אסי דיין "שיר הפרחה " אחד מפזמוניה הידועים ביותר של עופרה חזה.